W dniu dzisiejszym rozpoczęło się trzecie światowe spotkanie autorów szóstego raportu GEO-6 (Global Environment Outlook).

Prace nad raportem prowadzone są w pięciu grupach:

• Grupa autorów i ekspertów zajmujących się stanem środowiska naturalnego i efektywnością wdrażanych strategii oraz pracami nad tą częścią raportu, która dotyczy perspektyw,
• Międzyrządowa grupa doradcza wysokiego szczebla,
• Doradcza rada naukowa, 
• Grupa robocza ds. metodologii ocen, danych i informacji, oraz
• Grupa 20 recenzentów.

Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa będąca stałym członkiem Assessment Methodologies, Data and Information Working Group (AMG) w ramach spotkania GEO-6 uczestniczy w pracach zespołu odpowiedzialnego za metodologię ocen, danych i informacji.

Spotkanie jest współorganizowane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) i Centrum Współpracy Międzynarodowej Południowych Chin przy współpracy Ministerstwa Ochrony Środowiska Ludowej Republiki Chin. Spotkanie odbywa się w Guangzhou (Kanton) w Chinach, w dniach 9-14 pażdziernika 2017.

Więcej o spotkaniu na stronie UN Environment