Aktualności

W dniach 7-8 marca w Zakopanem bacowie, naukowcy, przedstawiciele władz publicznych i organizacji społecznych uczestniczyli w III Międzynarodowej Konferencji Pasterskiej organizowanej w ramach projektu "Karpaty Łączą". Tym razem dyskusja skupiła się wokół tematu: „Krajobraz kulturowy Karpat – wspólne dziedzictwo człowieka i przyrody". Wśród gości znaleźli się przedstawiciele m.in.: urzędów marszałkowskich, Słowackiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetów Jagiellońskiego, Śląskiego i Rzeszowskiego, służb ochrony przyrody oraz miłośnicy karpackiej przyrody i kultury. Czytaj więcej »
Promując w Polsce globalną inicjatywę UNEP na rzecz rozwoju inkluzywnej zielonej gospodarki (ang. inclusive green economy), Centrum UNEP/GRID-Warszawa zachęca biznes do podejmowania działań łagodzących niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym. Celem zawiązanej z BASF Polska współpracy jest udzielenie firmie eksperckiego wsparcia w zakresie upowszechniania i wdrażania dobrych praktyk zorientowanych na ochronę różnorodności biologicznej na terenach rolniczych. Czytaj więcej »
Prezentujemy film podsumowujący międzynarodową konferencję dla nauczycieli, zorganizowaną w ramach projektu MASS, w Warszawie w końcówce 2015 roku. Projekt MASS (Motivate and Attract Students to Science) służy wymianie doświadczeń między nauczycielami z kilku europejskich krajów. Jego celem jest upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie korzystania z atrakcyjnych i skutecznych narzędzi i metod nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Czytaj więcej »
Od blisko 60 lat, nad naszymi głowami krążą sztuczne satelity. Wiele z nich wyposażonych jest w nowoczesny sprzęt pomiarowy i precyzyjne kamery, które każdego dnia dostarczają ogromnej ilości danych i zdjęć. Co mogą zobaczyć i zmierzyć? Czego możemy dowiedzieć się o życiu na Ziemi, analizując zebrane w kosmosie informacje? Czytaj więcej »
Motywacją do realizacji projektu „GreenGO!" jest między innymi wskazywana przez Europejską Agencję Środowiska (Sygnały EEA 2015) potrzeba zazieleniania sektora rolniczego. Chodzi o podjęcie działań, których skutkiem byłoby zwiększanie i ochrona różnorodności biologicznej na poziomie lokalnym. Czytaj więcej »
Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, pani Maria Andrzejewska zaprasza przedstawicieli biznesu do zaangażowania w inicjatywę UNEP: Green Economy. Celem zaproszenia jest włączenie działających w Polsce przedsiębiorstw w działania na rzecz łagodzenia zmian klimatu.  Czytaj więcej »
Ciepłej i radosnej atmosfery na czas zbliżających się Świat Bożego Narodzenia życzy Zespół Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Niech nadchodzący rok będzie rokiem pełnym inspirujących wyzwań i sukcesów, a także rokiem wypełnionym zaangażowaniem i wspólną troską o środowisko naturalne. Czytaj więcej »
Celem trzeciej edycji akcji jest promowanie wiedzy o efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Jak wskazuje Małgorzata Konkol, koordynatorka projektu, kampania skierowana jest w szczególności do mieszkańców domów jednorodzinnych. Czytaj więcej »
COP21 (Conference Of the Parties) to 21. Spotkanie Konferencji Stron 'Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu' (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Organizowana raz do roku Konferencja Stron jest najwyższym organem 'Konwencji klimatycznej', skupionym na wypracowywaniu konkretnych rozwiązań prowadzących do łagodzenia zmian klimatu. Tegoroczne Spotkanie Konferencji Stron (COP21) odbywa się w Paryżu. Czytaj więcej »
W Krajowej Szkole Administracji Publicznej odbyło się seminarium "ONZ - różne drogi kariery".  O możliwościach i formach zatrudnienia w Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej agendach opowiadali zaproszeni goście, a wśród nich Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017