sdg12

Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Zrównoważona konsumpcja i produkcja są związane z promowaniem efektywnego zużycia energii i innych zasobów, [...]. Korzystanie z takich wzorców pomaga przy realizacji planów rozwojowych, obniża koszty gospodarcze, środowiskowe i społeczne, [...].

  • zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie zasobów naturalnych
  • ograniczenie marnowania żywności
  • ekologiczne zarządzanie chemikaliami i odpadami – prewencja, redukcja, recykling, ponowne użycie => minimalizacja wpływu na zdrowie i środowisko (powietrze, woda, gleba)
  • praktyki zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach
    świadomość w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą
  • „ekologizacja” subwencji na paliwa