sdg13

Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest wyzwaniem globalnym, [...] Emisja gazów cieplarnianych w jakimkolwiek miejscu na ziemi dotyka ludzi na całym świecie. Kwestia ta wymaga skoordynowanej współpracy i rozwiązań wypracowanych na szczeblu międzynarodowym.

  • gospodarka oparta na czystych technologiach
  • wzmocnienie zdolności adaptacyjnych na zagrożenia klimatyczne i katastrofy naturalne
  • krajowe polityki i strategie, współpraca międzynarodowa
    świadomość, edukacja, potencjał ludzki i instytucjonalny