sdg17

Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalnego partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Skuteczna realizacja Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju wymaga partnerskiej współpracy między rządami, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim [...] na szczeblu globalnym, regionalnym, krajowym i lokalnym.

Zakresy współpracy/partnerstw:

  • finanse
  • technologia
  • budowa potencjału
  • handel
  • zagadnienia systemowe: polityki, instytucje, odpowiedzialność, informacja (dane, monitoring, sprawozdawczość)