sdg2

Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo mogą stanowić źródło pożywnej żywności dla wszystkich [...]. Jednocześnie mogą przyczynić się do [...] ochrony środowiska.

  • podwoić wydajność rolnictwa
  • systemy zrównoważonej produkcji żywności
  • bezpieczny i równy dostęp do ziemi
  • [...] podtrzymywać ekosystemy, wzmocnić zdolność przystosowania się do zmian klimatycznych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, suszy, powodzi i innych katastrof, a także mające stopniowo poprawiać jakość gleby i gruntów.