sdg3

Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

  • znacząco obniżyć liczbę zgonów i chorób powodowanych przez [...] zanieczyszczenie i skażenie powietrza, wody i gleby