sdg7

Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Jest ona konieczna w wykonywaniu pracy, zapewnieniu bezpieczeństwa, walce ze zmianami klimatycznymi, produkcji żywności.

Inicjatywa ‘Zrównoważona Energia dla Wszystkich’, która ma zapewnić powszechny dostęp do nowoczesnych usług energetycznych, poprawić efektywność i zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

  • znacząco zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii
    podwoić wskaźnik wzrostu globalnej efektywności zużycia energii
  • badania, czysta energia, czyste technologie energetyczne
  • dostęp do nowoczesnych i zrównoważonych usług energetycznych