Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład NFOŚ zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pod nazwą: Stworzenie systemu zarządzania, planowania i monitoringu działań ochronnych w Białowieskim Parku Narodowym – prace informatyczne i programistyczne oraz wdrożeniowe.

Usługa będzie realizowana w ramach projektu Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych Białowieskiego Parku Narodowego w celu poprawy efektywności zarządzania obszarem, realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Termin składania ofert mija dnia 4 listopada 2016.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją zapytania ofertowego.

Postępowanie zostało unieważnione.