Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład NFOŚ zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pod nazwą: Stworzenie systemu zarządzania, planowania i monitoringu działań ochronnych w Białowieskim Parku Narodowym – prace informatyczne i programistyczne oraz wdrożeniowe.

Usługa będzie realizowana w ramach projektu Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych Białowieskiego Parku Narodowego w celu poprawy efektywności zarządzania obszarem, realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Termin składania ofert mija dnia 14 listopada 2016.

UWAGA zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert mija dnia 16 listopada 2016 o godzinie 10.30

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją zapytania ofertowego.