Aktualności

Gościmy na Uniwersytecie Warszawskim z wykładem na temat środowiskowych wymiarów Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

"Równo 30 lat temu przygotowany dla ONZ Raport Komisji Brundtland „Nasza wspólna przyszłość” wprowadził do oficjalnego obiegu pojęcie „rozwój zrównoważony” jako wykładnię nowoczesnego, trwałego i sprawiedliwego kierunku rozwoju cywilizacyjnego. Jak obecnie rozwija się ujęcie filozoficzne oraz praktyka harmonijnego uwzględniania wymagań społecznych, ekonomicznych i ekologicznych w różnych obszarach ludzkiej działalności – opowiedzą znani eksperci."

Czytaj więcej »

O Partnerstwie SDGs "Razem dla Środowiska" na Eco-breakfast z przedstawicielami 13 ambasad

Eco-breakfast to wspólna inicjatywa Ambasady Francji i Ambasady Szwecji w Polsce. Przyświeca jej idea wymiany myśli i dzielenia się doświadczeniami w obszarze ochrony środowiska i spraw klimatycznych. Pierwsze spotkanie zgromadziło przedstawicieli trzynastu ambasad. Niemal w całości poświęcone było dyskusji na temat możliwości szerokiej współpracy w ramach Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska", zainicjowanego i zaprezentowanego w czasie spotkania przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Czytaj więcej »

Partnerstwo SDGs: rozpoczęliśmy cykl warsztatów dla biznesu i jego otoczenia pod hasłem: Circular Economy. Zamykamy obieg!

Warszawski Showroom Philips Lighting przy ul. Duchnickiej 3 zgromadził ponad trzydziestu uczestników pierwszego warsztatu z cyklu Circular Economy. Zamykamy obieg! Tematem spotkania były wyzwania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Czytaj więcej »

O PARTNERSTWIE

POTRZEBY, CELE I ADRESACI

Jesteśmy świadomi pilnej potrzeby realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), a szczególnie tych spośród nich, które odnoszą się do kwestii środowiskowych. Jesteśmy przekonani, że szerokie partnerstwo i współpraca będą stanowić skuteczną drogę do realizacji SDGs do 2030 roku.

Celem partnerstwa jest dążenie do zrównoważonego rozwoju w warunkach współpracy wielu stron, w oparciu o zasadę odpowiedzialności za środowisko. Partnerstwo ma służyć wymianie myśli, idei, doświadczeń, dobrych praktyk oraz wiązaniu szerokiej współpracy na rzecz realizacji SDGs. Działania Partnerstwa ukierunkowane są na edukację i budowanie świadomości. Partnerstwo inicjuje i realizuje projekty na rzecz realizacji SDGs związanych ze środowiskiem.

Partnerstwo zrzesza:

  • firmy, zrzeszenia firm i izby gospodarcze,
  • instytucje naukowe i badawczo-rozwojowe,
  • jednostki administracji publicznej, centralne i samorządowe,
  • organizacje pozarządowe oraz inicjatywy nieformalne,
  • osoby indywidualne.

PRZYSTĄPIENIE DO PARTNERSTWA

Partnerstwo opiera się na dobrowolnej deklaracji przystąpienia osoby fizycznej lub prawnej do Partnerstwa, co samo w sobie nie rodzi skutków prawnych, ani finansowych. Partnerstwo bazuje na dobrowolności udziału członków w proponowanych działaniach.

Instytucje i organizacje zainteresowane wstąpieniem do Partnerstwa, proszone są o wypełnienie formularza i odesłanie oryginału dokumentu na adres:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa,
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa

DZIAŁANIA W PARTNERSTWIE

PROJEKTY NA RZECZ ŚRODOWISKA

Włączanie się Partnerów w programy UNEP/GRID-Warszawa. Inicjowanie nowych projektów. Realizacja działań powiązanych ze wskaźnikami realizacji SDGs i miernikami wpływu na środowisko.

SPOTKANIA: WIEDZA, DYSKUSJA +NETWORKING

Spotkania w kameralnym gronie i nieformalnej atmosferze. Wzmocnienie wiedzy Partnerów na temat powiązań biznesu i potrzeb środowiska. Dyskusja i inspiracja do działań na rzecz zrównoważonego rozwijania biznesu. Nawiązywanie nowych relacji biznesowych.

KONFERENCJA I GALA „RAZEM DLA ŚRODOWISKA”

Doroczne spotkanie Partnerów oraz szerokiego grona interesariuszy. Wzmocnienie wiedzy oraz żywa dyskusja na temat środowiska, zrównoważonego rozwoju. Promocja dobrych praktyk Partnerów i wyróżnienie firm i instytucji zaangażowanych na rzecz środowiska.

RAPORTY TEMATYCZNE

Opracowania promujące wiedzę i dorobek projektowy Partnerstwa oraz poszczególnych Partnerów. Wzmocnienie i upowszechnienie wiedzy na temat środowiskowych kontekstów zrównoważonego rozwoju. Prezentacja dobrych praktyk środowiskowych Partnerów. Wnioski z dyskusji dotyczącej zrównoważonego rozwijania biznesu.

STRONA WWW

Upowszechnienie rezultatów działania Partnerstwa. Prezentacja dorobku projektów środowiskowych i dobrych praktyk Partnerów. Baza wiedzy o zrównoważonym rozwoju.

Kierunki aktywności Partnerów:

  • włączenie się Partnera w realizację środowiskowych projektów realizowanych przez UNEP/GRID-Warszawa (efekty mierzone wskaźnikami SDGs i wskaźnikami projektowymi);
  • inicjowanie przez Partnera/-ów i UNEP/GRID-Warszawa nowych projektów środowiskowych (wyznaczenie ich wskaźników i korelacji ze wskaźnikami SDGs);
  • prezentowanie przez Partnera jego dobrych praktyk w zakresie środowiskowych wymiarów zrównoważonego rozwoju (np. projekty środowiskowe, edukacyjne, wdrożenia technologiczne): podczas spotkań networkingowych, konferencji, na portalu, w raporcie;
  • objęcie mecenatem wystaw tematycznych promujących Partnerstwo.