Cykl warsztatów pod hasłem Circular Economy. Zamykamy obieg! to inicjatywa Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizowana w 2017 roku ramach działań Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju "Razem dla środowiska". Partnerem cyklu jest Coca-Cola HBC Polska. Celem spotkań jest integrowanie środowiska biznesowego oraz instytucji otoczenia biznesu wokół tematu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Warsztaty skupiają się na dzieleniu wiedzy, doświadczeń i praktyk oraz na wspólnym wypracowaniu wniosków i działań możliwych do realizacji w warunkach współdziałania wielu stron. W spotkaniach biorą udział w szczególności przedstawiciele biznesu, ale także reprezentanci instytucji naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych i administracji publicznej.

Ważnym kontekstem merytorycznym cyklu są kwestie środowiskowe stanowiące punkt wyjścia do przemian gospodarki w kierunku obiegu zamkniętego. Rolą Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest przybliżanie uczestnikom aktualnych wyzwań środowiska w skali globalnej, europejskiej i krajowej tak, aby rzetelna wiedza o stanie, potrzebach i zagrożeniach środowiska byłą jednym z czynników kształtowania polityk zrównoważonego rozwoju.

Krzysztof Baczyński z Coca-Cola HBC Polska, Partnera projektu
Krzysztof Baczyński z Coca-Cola HBC Polska, Partnera projektu
Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Rozwoju w rozmowie z Marią Andrzejewską, Dyrektorem Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Rozwoju w rozmowie z Marią Andrzejewską, Dyrektorem Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Pierwszy warsztat z cyklu odbył się w warszawskim Showroom firmy Philips
Pierwszy warsztat z cyklu odbył się w warszawskim Showroom firmy Philips
Grupa warsztatowa z udziałem przedstawicieli firm i ekspertów
Grupa warsztatowa z udziałem przedstawicieli firm i ekspertów