We wrześniu 2015 roku, w trakcie tzw. Szczytu Zrównoważonego Rozwoju (Nowy Jork) 193 kraje członkowskie ONZ przyjęły Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju - 2030. Dokument ten wyznaczył 17 globalnych celów (ang. Sustainable Development Goals - SDG), których realizacja ma przyczynić się do budowy zrównoważonej przyszłości oraz ograniczenia ubóstwa na świecie. Ponad połowa z siedemnastu celów dotyczy bezpośrednio lub pośrednio kwestii środowiskowych.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa - jako ośrodek współpracujący z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) i wspierający jego globalne inicjatywy - włącza się w upowszechnianie środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Grupą, do której kierujemy apel o zangażowanie i współdziałanie na rzecz środowiska są decydenci różnych szczebli, reprezentujący sektor publiczny, prywatny i pozarządowy.

Czynimy starania, aby osoby podejmujące decyzje i mające wpływ na środowisko przyrodnicze, dostrzegały jego potrzeby, rozumiały aktualne wyzwania globalne i chciały im sprostać.

  • Liderom biznesu, nauki, samorządów oraz organizacji proponujemy włączanie się w lokalne, regionalne, ogólnopolskie oraz międzynarodowe projekty środowiskowe.
  • Zachęcamy liderów do włączania działań prośrodowiskowych w strategie rozwoju ich organizacji.
  • Upowszechniamy wśród liderów wiedzę na temat środowiska oraz promujemy postawy ekologiczne.