Centrum UNEP/GRID-Warszawa specjalizuje się w szkoleniu pracowników administracji w zakresie zastosowań geoinformacji i narzędzi GIS.

 

Organizujemy szkolenia z obszaru zastosowań informacji przestrzennej oraz narzędzi GIS. Uczymy, jak wykorzystywać je w praktyce instytucji publicznych, firm i organizacji pozarządowych, a także do celów naukowych i badawczych. Szkolenia geoinformacyjne:

- są ważnym elementem cyfryzacji usług administracji publicznej,
- uczą umiejętności pracy z mapą numeryczną i danymi cyfrowymi,
- przekazują wiedzę o prawnych aspektach budowy zasobów danych przestrzennych dla potrzeb jednostek samorządu terytorialnego, 
- uczą efektywnego wykorzystania bezpłatnych programów i aplikacji GIS.

Prowadzimy szkolenia stacjonarne oraz internetowe.