Kierownik ds. promocji zastosowań geoinformacji

Ukończył studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizując się w dydaktyce i projektowaniu edukacyjnym. Zawodowo koncentruje się na działaniach związanych z promocją produktów, usług, a także wizerunku organizacji. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2013 roku. Zajmuje się kształtowanem wizerunku organizacji oraz promocją oferty usług eksperckich.

Doświadczenia na rynku pracy zodbywał w organizacjach pozarządowych, w których zajmował się m.in. koordynacją projektów edukacyjnych i obywatelskich, kształceniem wolontariuszy, promocją i wizerunkiem organizacji. Pracował również w strukturach sprzedażowych, jako konsultant biznesowy i kierownik działu sprzedaży usług reklamowych dla biznesu.