Współpraca międzynarodowa

Jest magistrem ekonomii, absolwentem studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu międzynarodowego zarządzania i marketingu w Copenhagen Business School w Kopenhadze. Od 2012 roku pracuje w Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Zajmuje się Informatorium Karpackim i współpracą międzynarodową w ramach Konwencji Karpackiej (m.in. odpowiada za współpracę z Sekretariatem Konwencji / UNEP-Vienna).

Współpracę z UNEP rozpoczął w 2005 r. w ramach inicjatywy pn. „Środowisko i Bezpieczeństwo" (Environment and Security Initiative), gdzie zajmował się współpracą międzynarodową i transgraniczną na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajach Europy Południowo-Wschodniej. Wcześniej pracownik firm EXBUD-Kielce i LIM Joint Venture Ltd - Warsaw Marriott Hotel, pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pracownik Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych, radny Gminy Lutowiska. Był członkiem zespołu upoważnionego przez Ministra Spraw Zagranicznych do prowadzenia w imieniu Rządu RP negocjacji projektu Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (Kijów, 2003) ratyfikowanej przez RP w 2006 r. Jest autorem projektów tematycznych Protokołów do „Konwencji Karpackiej”: o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej (Bukareszt, 2008) oraz o zrównoważonej turystyce (Bratysława, 2011), ratyfikowanych przez RP. Członek Grupy Roboczej Konwencji Karpackiej ds. ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej, przedstawiciel strony polskiej w Komitecie Sterującym Karpackiej Sieci Obszarów Chronionych (CNPA). Były członek i przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Rezerwatów Biosfery (International Advisory Committee on Biosphere Reserves) przy Dyrektorze Generalnym UNESCO w Paryżu.

Wyróżniony przez Ministra Gospodarki odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki” za wkład w kreowanie produktów turystycznych regionu karpackiego (bieszczadzka kolejka leśna, górska turystyka jeździecka, turystyczne szlaki tematyczne w Karpatach polskich i ukraińskich).