Geoinformacja

Ukończyła studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na specjalizacji zarządzanie przestrzenią. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2015 roku. Jest zaangażowana w projekty geoinformacyjne, związane z planowaniem przestrzennym i analizą danych przestrzennych. Działa również w zadaniach, dotyczących ochrony przyrody.