Ochrona środowiska

Ukończyła Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada bogate doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności w obszarze wdrażania gospodarki niskoemisyjnej. Jest zaangażowana w realizację projektu "Karpaty Łączą", którego głównym celem jest ochrona różnorodności biologicznej polskiej części Karpat oraz wdrażanie postanowień Konwencji Karpackiej.