Relacje zewnętrzne, partnerstwa, CSR

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, podyplomowe studia „CSR – strategia odpowiedzialnego biznesu” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz kurs London School of Public Relations: „Zintegrowane podejście do Public Relations”. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2010 roku. Jest zaangażowana w kampanie społeczne, działania komunikacyjne oraz współpracę z partnerami biznesowymi, medialnym i instytucjonalnymi.

Od 2003 roku związana zawodowo z branżą komunikacji marketingowej. Zajmowała się m.in. programami społecznej odpowiedzialności branży marketingowej oraz współtworzyła system samoregulacji reklamy w Polsce.

 

Relacje zewnętrzne, partnerstwa, komunikacja