Aktualności

 GRID  Zapraszamy do lektury 9. wydania Newslettera EO4GEO, zawierającego przegląd aktualności z realizacji projektu. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Największy ubezpieczyciel w Polsce dołącza do grona instytucji współpracujących na rzecz realizacji środowiskowych aspektów Celów Zrównoważonego Rozwoju, w ramach Partnerstwa „Razem dla środowiska, zainicjowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Czytaj więcej »
 GRID  Centrum UNEP/GRID-Warszawa zaprasza do udziału w międzynarodowej kampanii "Zostań obserwatorem drzew". Kampania rozpoczyna się 22 kwietnia, w Dzień Ziemi, i potrwa do 22 maja, czyli Międzynarodowego Dnia Bioróżnorodności. Przez cały miesiąc lub w dowolnym jego memencie, każdy może się włączyć w tworzenie globalnej mapy wszystkich drzew świata. Mapa jest opracowywana na podstawie danych zbieranych przez wolontariuszy z ponad 120 krajów na świecie i ma szansę stać się przydatnym zasobem w pracach klimatologów z NASA. Czytaj więcej »
 GRID  Drzewa są zielonym kapitałem miast. Zwiększają walory estetyczne przestrzeni, ograniczają gwałtowny spływ wód opadowych i zmniejszają ryzyko podtopień. Ich obecność wpływa też na lokalny klimat i jakość powietrza. Tylko czy zdajemy sobie z tego sprawę? Czytaj więcej »
 Climate Leadership  Skuteczna odpowiedź na kryzys klimatyczny wymaga od nas połączenia naukowego podejścia z potencjałem organizacji społecznych, sektora publicznego i prywatnego, a także krajowych i międzynarodowych struktur instytucjonalnych. Dlatego grono najwybitniejszych przedstawicieli tych środowisk zaprosiliśmy do udziału w pracach Rady Programu Climate Leadership (Climate Leadership Council). Członkinie i członkowie rady będą wspierać dalsze kierunki rozwoju programu, jak również doradzać w strategicznych decyzjach dotyczących jego uczestników. Czytaj więcej »
 GRID  Po zeszłorocznej premierze naszego nowego formatu, kilkunastu rozmowach z ekspertami, pracownikami organizacji pozarządowych i aktywistami, a także kilkoma późniejszymi nagraniami bonusowymi, przyszedł czas na kontynuację naszego podcastu “Kwadrans z klimatem”. Czytaj więcej »
 UNEP  Koniec lutego i początek marca dla UNEP był czasem pod znakiem 5. Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska w Nairobi. W tym roku wydarzenie zostało przedłużone za sprawą specjalnej sesji UNEP@50, upamiętniającej 50 lat działania Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska. Przy tej okazji miała miejsce premiera World Environment Situation Room, czyli globalnego systemu zapewniającego najświeższe, ogólnodostępne dane o środowisku.   Czytaj więcej »
 UNEP  Podczas piątej sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska, państwa przyjęły rezolucję wzywającą do zakończenia zanieczyszczenia świata plastikiem. Szefowie państw,  ministrowie środowiska i inni przedstawiciele 175 krajów, zobowiązali się zawrzeć międzynarodowe prawnie wiążące porozumienie do 2024 r. Czytaj więcej »
 UNEP  W poniedziałek, 28 lutego ukazał się raport drugiej Grupy Roboczej szóstego Raportu Oceniającego (WGII, AR6) Międzyrządowego Panelu ds. Zmiany Klimatu (IPCC), pt. "Impacts, Adaptation, and Vulnerability" (Oddziaływania, Adaptacja, Narażenia) prezentujący podsumowanie aktualnej wiedzy na temat zagrożeń i strat w efekcie zmiany klimatu, jakie potencjalnie czekają ludzi i środowisko. Czytaj więcej »
 UNEP  Piąta Sesja Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska wprowadza nas w tym roku w wydarzenia związane z jubileuszem 50 lat istnienia Programu ONZ ds. Środowiska. Od 28 lutego stacjonarnie w Nairobi oraz online UNEA-5 zgromadzi przedstawicieli 193 państw członkowskich ONZ, a także przedstawicieli biznesu, społeczeństwa obywatelskiego i innych zainteresowanych stron. W swojej pierwszej części wydarzenie ma na celu wypracowanie i wzmocnienie wspólnych stanowisk wobec najpilniejszych kryzysów środowiskowych. Druga, specjalna część sesji, będzie poświęcona obchodom 50. rocznicy ustanowienia w 1972 r. Programu ONZ ds. Środowiska.   Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022