Centrum UNEP/GRID-Warszawa objęło patronem honorowym konferencję naukową: Turystyka w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. Organizatorem Konferencji jest Katedra Antropologii Środowiskowej w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW wraz z Katedrą Turystyki na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie.

Inicjatywa ta, jest dobrą okazją na wskazanie istotności zrównoważonej turystyki w kontekście realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, będących przedmiotem zainteresowania nie tylko agend międzynarodowych i rządów państw, ale również środowisk naukowych, akademickich, biznesu, a także społeczności lokalnych. W Programie konferencji przewidziano prezentacje i dyskusje na temat różnorodnych aspektów turystyki. Wśród prezentowanych zagadnień znajdą się m.in. filozoficzne aspekty turystyki, jej znaczenie przyrodnicze oraz społeczno-gospodarcze, innowacje, wyzwania i problemy oraz aspekty zrównoważonej turystyki.

Rok 2017 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, dnia 7 grudnia 2015 r. Wierzymy, że organizowana, 14 listopada 2017 w Warszawie, konferencja naukowa będzie doskonałą okazją do zwrócenia uwagi na potencjał turystyki dla zrównoważonego rozwoju.