Jak rozwijać miasta, by nie zwiększać presji na środowisko? Jakie innowacje niosą ze sobą najwięcej korzyści dla ludzi i ich otoczenia? Jakie czynniki musimy brać pod uwagę, aby poprawa jakości życia w miastach przebiegała w harmonii z potrzebami i możliwościami środowiska naturalnego? Na te i podobne pytania odpowiedzi poszukają zaproszeni goście w trakcie dyskusji i warsztatów na międzynarodowej konferencji „INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”, która 8 i 9 listopada odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

W programie Konferencji przewidziane są dyskusje poruszające zagadnienia związane z adaptacją do zmian klimatu, odpowiednim gospodarowaniem zasobami miasta, mobilnością nienaruszającą równowagi ekologicznej, czy zielenią miejską. Konferencja bedzie miejscem spotkania przedstawicieli międzynarodowych organizacji oraz polskich i europejskich miast, a także ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii.

Chociaż lista uczestników konferencji jest już zamknięta, osoby zainteresowane tematami prezentowanymi w poszczególnych sesjach informujemy, że z myślą o nich uruchomione będą transmisje online z kolejnych dni konferencji (możliwość ustawienia przypomnień):

1 dzień: transmisja 8 listopada
10:45 – 13:15 – Sesja otwierająca “INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi mieszkańcy”   

2 dzień: transmisja 9 listopada 
9:30 – 11:00 – Miasto a gospodarka zasobami
11:30 – 13:15 – Eco-Miasto przyszłości

Konferencja rozpocznie się uroczystością nagrodzenia zwycięzców piątej edycji Konkursu ECO-MIASTO i potrwa dwa dni. Harmonogram sesji dostępny jest na stronie Konferencji. Zapraszamy!

 

Konferencja Innowacyjne Eco-Miasto promuje te działania, które mogą uczynić miasta miejscami bardziej przyjaznymi do życia jednocześnie ograniczając ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Wydarzenie to będzie dla przedstawicieli samorządów okazją do wymiany doświadczeń w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju, zapoznania się z opiniami i prognozami ekspertów oraz przedstawienia własnych rozwiązań i powiązanych z nimi rezultatów. Konferencja pozwoli samorządom miejskim przyjrzeć się wyzwaniom, przedyskutować je oraz nawiązać kontakty z innymi miastami inwestującymi w zrównoważony rozwój.

Organizatorami Konferencji są: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, ECO-MIASTO oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.