EO4GEO jest nowym przedsięwzięciem zatwierdzonym przez unijną Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (the EU Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA). Projekt zakłada realizację działań w ramach sojuszu na rzecz umiejętności sektorowych (Sector Skills Alliance) finansowanych ze środków programu Erasmus+. EO4GEO będzie realizowany przez 4 lata począwszy od 1 stycznia 2018 roku, a pierwsze działania EO4GEO rozpoczną się już 16 stycznia 2018 roku. Centrum UNEP/GRID-Warszawa należy do grona partnerów realizujących projekt.

Jak sugeruje pełna nazwa projektu "EO4GEO – W kierunku nowatorskich strategii zmierzających do rozwinięcia umiejętności oraz zgromadzenia potencjału w sektorze geoinformacyjnym i przestrzeni kosmicznej, wspomagających nabór użytkowników programu Copernicus" (EO4GEO – Towards and innovative strategy for skills development and capacity building in the space geo-information sector supporting Copernicus user uptake), ma on na celu wypełnienie luki pomiędzy aktualnie działającymi programami edukacyjnymi, a rzeczywistym zapotrzebowaniem na edukację i treningi umiejętności w sektorze geoprzestrzennym i przestrzeni kosmicznej.

W projekcie udział bierze 26 partnerów reprezentujących komplementarne sektory – środowiska akademickie, sektor prywatny i publiczny. Większość partnerów, to organizacje z 16 krajów już zaangażowanych w prace Akademii Copernicus (Copernicus Academy Network), które prowadzą działania w sektorach związanych z edukacją, treningiem umiejętności, przestrzenią kosmiczną i geoprzestrzenią.

Kierując się troską o wzmocnienie ekosystemów, a także zamiarem pozyskania i zintegrowania kosmicznych/geoprzestrzennych danych oraz usług w systemach użytkowanych przez końcowego odbiorcę, EO4GEO planuje opracowanie długoterminowej, zrównoważonej strategii, w której uwzględnione będą zarówno technologiczne jak i (poza)technologiczne uwarunkowania w odnośnych sektorach. Pomiędzy zaplanowanymi działaniami, znalazły się:
- utworzenie i systematyczna aktualizacja opartego na założeniach ontologii zasobu wiedzy dla sektora przestrzeni kosmicznej i geoprzestrzeni;
- zbudowanie dynamicznej platformy współpracy;
- zaplanowanie serii akcji edukacyjnych w trzech podsektorach (zintegrowane zastosowania, smart cities, zmiany klimatu), których celem będzie przetestowanie i walidacja wypracowanego podejścia.

logo Copernicus     Erasmus

k4Qn61BZaCC5vaUcAzQnmTl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9

Fot. ESA