Zakończyła się tegoroczna konferencja FOSS4G (ang. Free and Open Source Software for Geospatial) zorganizowana przez Politechnikę w Mediolanie.

Na kampusie w malowniczej miejsowości Como kilkuset przedstawicieli świata nauki i biznesu, pracowników administracji publicznej, programistów, edukatorów, itp. wymieniało się doświadczeniem w zakresie możliwości aplikacji otwartego oprogramowania i wolnych danych. Konferencji towarzyszyły warsztaty oraz tzw. "mapping parties" - aktywności poświęcone wspólnemu tworzeniu otwartych zasobów geoinformacyjnych. Podczas jednej z nich uczestnicy opracowali pierwszą mapę emocjonalną Como.

W trakcie spotkania Centrum UNEP/GRID-Warszawa zaprezentowało projekt "School on the Cloud", w ramach którego jest m.in. promowane wykorzystanie wolnego oprogramowania geoinformacyjnego w edukacji szkolnej.