W Centrum Nauki Kopernik trwa konferencja „Środowisko Informacji". Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Środowiska. To największe w Polsce spotkanie specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem danych i informacji o środowisku i jego ochronie.

Tematyka konferencji koncentruje się wokół aktywnego dostępu i korzystania z informacji o środowisku i jego ochronie przy zastosowaniu najnowszych technologii informatycznych. Wśród ekspertów dzielących się swoim doświadczeniem z uczestnikami znaleźli się także przedstawiciele UNEP/GRID-Warszawa, którzy prowadzą prezentację na temat usług ekosystemowych oraz "Kodeksu dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach"