Uczestniczymy w ICT Event, który w tym roku odbywa się pod hasłem: "Innovate, Connect, Transform". Spotkanie organizowane jest przez Komisję Europejską i ma charakter informacyjno-networkingowy. Jest okazją do nawiązania kontaktów między potencjalnymi partnerami w projektach z obszaru ICT, które będą realizowane w ramach programu Horyzont 2020.

W wydarzeniu bierze udział około 4 tys. osób. Centrum UNEP/GRID-Warszawa reprezentuje Dyrektor, Maria Andrzejewska.

W szerokim ujęciu, program Horyzont 2020 związany jest bezpośrednio z realizacją zapisów Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC). Jest to przyjęty przez Unię Europejską strategiczny plan rozwoju sektora ICT do 2020 roku. Priorytetem planu jest powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu. Plan uwzględnia także działania związane z promocją handlu elektronicznego oraz walką z wykluczeniem cyfrowym.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa wpisuje się w cele Europejskiej Agendy Cyfrowej, realizując deklaracje wynikające z przynależności do Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych. Realizujemy w szczególności działania z obszaru promocji zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz systemów informacji geograficznej (GIS) w szkolnictwie, edukacji nieformalnej oraz w pracy instytucji administracyjnych.

ICT 2015: Innovate, Connect, Transform (PT v)