Chociaż stan powietrza w Polsce od kilku lat ulega systematycznej poprawie, wciąż jesteśmy liderem w niechlubnym rankingu krajów UE z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Inspekcja Ochrony Środowiska  wskazuje (Państwowy Monitoring Środowiska, PIB, 2014), że za niewłaściwy stan powietrza w Polsce odpowiada w największym stopniu zjawisko niskiej emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego.

Niska emisja jest to emisja szkodliwych substancji do atmosfery, pochodząca ze źródeł (np. kominów) zlokalizowanych na wysokości do 40 m. Oznacza to, że powietrze, którym na co dzień oddychamy, w największym stopniu zatruwa kilka milionów kotłów, służących do indywidualnego ogrzewania budynków.

W ramach tegorocznych Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych, powstała wystawowa strefa Ograniczenia Niskiej Emisji. W ramach strefy zorganizowana była 3-dniowa konferencja skupiona na zagadnieniach związnych z emisyjnością. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był wpływowi powietrza na zdrowie, środowisko i gospodarkę. Drugiego dnia poruszane były kwestie prawne - unijnych i krajowych przepisów w zakresie ochrony powietrza. W czasie konferencji prezentowany był Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030). Trzeciego dnia konferencji Marcin Adamski (Centrum UNEP/GRID-Warszawa), w czasie 20-minutowej prezentacji, przybliżył uczestnikom temat możliwości zastosowania informacji przestrzennej w zarządzaniu procesem ograniczania niskiej emisji.

W związku z przyjęciem Krajowego Programu Ochrony Powietrza, gminy (zwłaszcza te, których dotyka najbardziej problem powodowany niską emisją) powinny przyjmować tzw. Plany Gospodarki Niskoeemisyjne (PGN). W czasie naszej prezentacji przekonywaliśmy, że dane przestrzenne i systemy informacji geograficznej (GIS) są doskonałym narzędziem do tworzenia i kontroli stopnia realizacji PGN. Dzięki ich wykorzystaniu, gminy mają możliwość obrazowania na cyfrowej mapie np.: rejestru źródeł niskiej emisji, inwestycji związanych z OZE, przebiegu ruchliwych dróg (wysoka emisji spalin), inwentarza punktów oświetleniowych, itp. Możliwość mapowania obiektów i zjawisk oraz obserwowania relacji przestrzennych między nimi, to szansa na skuteczniejsze i tańsze zarządzanie wyznaczonym w PGN zadaniami.

 

Przykładowa wizualizacja danych wraz z tabelą atrybutów (projekt w QGIS)