Obchodzimy Światowy Dzień ONZ. W tym roku święto ma wymiar szczególny. Minęło bowiem 70 lat od podpisania Karty Narodów Zjednoczonych (26 czerwca, San Fransisco).

Od 70 lat ONZ mierzy się z najwiekszymi wyzwaniami świata, m.in. z ubóstwem, nierównością społeczną, konfliktami zbrojnymi, zagrożeniami środowiska naturalnego. Wyrazem szczególnej troski ONZ o środowisko, było powołanie w 1972 roku Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP).

Wśród wielu wyspecjalizowanych agend ONZ zajmujących się problematyką środowiskową, od 1991 roku działa w Polsce Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Jesteśmy dumni z tego, że należymy do wielkiej rodziny ONZ, mogąc realizować inicjatywy wspierające ochronę środowiska.

O wielkim i aktualnym wyzwaniu na najbliższe lata, pisał w czerwcu Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ:

"70. rocznica ONZ przypada na rok, kiedy to zostaną podjęte historyczne decyzje w sprawie naszej wspólnej przyszłości. Państwa członkowskie tworzą nowy inspirujący program zrównoważonego rozwoju i pracują nad znaczącym porozumieniem w kwestii zmian klimatu. Naszym celem jest przekształcenie świata: jesteśmy pierwszym pokoleniem, które może wykorzenić ubóstwo, a także ostatnim, które może podjąć działania zapobiegające najgorszym skutkom ociepleniu klimatu."

Przed nami kolejne lata działań, które przyczyniają się do poprawy stanu środowiska w Polsce. Wszystkich, dla których temat ten jest ważny, zachęcamy do aktywnego wsparcia naszej organziacji.

Fanfare for all Peoples - 70th anniversary film for UN