W Centrum Nauki Kopernik, w ramach cyklu "Nowoczesna edukacja ekologiczna" odbyła się konferencja pod hasłem: Przyszłość, prawo, partnerstwo. W panelu dyskusyjnym kończącym konferencję wzięła udział Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, prezentując doświadczenia Centrum UNEP/GRID-Warszawa w budowaniu partnerstw w projektach edukacyjnych. 

Panel poruszył problematykę współpracy między sektorem publicznym, prywatnym i pozarządowym. Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska akcentuje znaczenie merytorycznego zaangażowania partnera w projekt. Wyzwaniem jest poprowadzenie współpracy tak, aby możliwe było zagospodarowanie potencjału i zaplecza merytorycznego, jakim dysponuje określony partner. Zaznacza, że na partnera biznesowego nie można patrzeć wyłącznie z perspektywy konta bankowego.

Podobnie jak w przypadku współpracy z podmiotami prywatnymi, istotne jest by dobrze rozpoznać cele i wartości ważne dla partnerów instytucjonalnych. Wyzwaniem jest połączenie interesu społecznego, misji publicznej oraz celów istotnych z biznesowego punktu widzenia. Przykładami edukacyjnych działań inspirujących partnerów do dzielenia się doświadczeniem i wiedzą  są projekty realizowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa (np. ogólnopolska kampania Ekoprezent).

Całość konferencji można obejrzeć w relacji wideo umieszczonej poniżej (panel rozpoczyna się w 6 godzinie nagrania).

Nowoczesna Edukacja Ekologiczna - Przyszłość, prawo, partnerstwo