W Krajowej Szkole Administracji Publicznej odbyło się seminarium "ONZ - różne drogi kariery".  O możliwościach i formach zatrudnienia w Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej agendach opowiadali zaproszeni goście, a wśród nich Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Seminarium to kolejne spotkanie zorganizowane przez Ministersterstwo Spraw Zagranicznych, którego celem jest promocja zaangażowania w prace ONZ. Wypełniona sala oraz wiele pytań zadanych przez uczestników świadczy o zainteresowaniu młodych ludzi pracą na rzecz ONZ.

Foto: UNIC

Uczestnicy seminarium
Prelegenci
Prezentacja Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Uczestnicy seminarium