COP21 (Conference Of the Parties) to 21. Spotkanie Konferencji Stron 'Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu' (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Organizowana raz do roku Konferencja Stron jest najwyższym organem 'Konwencji klimatycznej', skupionym na wypracowywaniu konkretnych rozwiązań prowadzących do łagodzenia zmian klimatu. Tegoroczne Spotkanie Konferencji Stron (COP21) odbywa się w Paryżu.

Konferencja paryska ma szczególne znaczenie. Liderzy państw i rządów są zdeterminowani, aby wypracować globalne porozumienie, które włączy wszystkie strony konwencji klimatycznej (UNFCCC) w konkretne, mierzalne działania na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych. Jednym z istotnych założeń projektowanego porozumienia jest solidaryzm, który ma przejawiać się m.in. opracowaniem mechanizmu finansowego wsparcia tych krajów, które samodzielnie nie są w stanie realizować ambitnych celów. Ustalenia paryskiej konferencji mają wejść w życie po 2020 roku. Głównym celem podejmowanych działań ma być niedopuszczenie, aby średnia temperatura na świecie wzrosła powyżej 2 stopni Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej.

Konferencja stron (COP21) rozpoczęła się 30 listopada i potrwa do 11 grudnia.