“Na martwej planecie nie będzie muzeów” - ta parafraza hasła Młodzieżowego Strajku Klimatycznego przyświeca wystawie “Wiek półcienia. Sztuka w czasach planetarnej zmiany”, która będzie do obejrzenia w Muzeum nad Wisłą do 13 września 2020 r.

Sztuka służy rozwijaniu wyobraźni i empatii, a w dobie globalnych zmian klimatycznych może pomóc nam skonfrontować się z tym co nowe i nieznane. Artystyczna przestrzeń do dyskusji i korzystanie z kreatywnych form wyrazu pomagają wyrazić obserwacje, które są pokrewne tym naukowym, jednak podane w zupełnie nowy, niestandardowy sposób.

Tytuł wystawy został zaczerpnięty z książki “Upadek cywilizacji zachodniej. Spojrzenie z przyszłości” Naomi Oreskes i Erika M. Conwaya z 2014 roku, w której „wiekiem półcienia” nazywa się nasze czasy widziane przez bohatera z przyszłości jako „okres antyintelektualizmu, który (...) uniemożliwił podjęcie działań opartych na wiedzy naukowej”.

Wystawa “Wiek półcienia” obejmuje sztukę ostatnich pięćdziesięciu lat ze wskazaniem na zwiększone zainteresowanie kwestiami środowiska na przełomie lat 60. i 70. XX wieku oraz w drugiej dekadzie XXI wieku. W dziełach sztuki z ostatnich dekad muzeum poszukuje nie tylko wizualizacji procesów zachodzących na kuli ziemskiej, ale także możliwych propozycji na przyszłość.