Tegoroczny kongres ENVICON odbywa się w dniach 10-11 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, przy okazji targów POL-ECO-SYSTEM. Jest to dwudziesta, jubileuszowa edycja ENVICONu, podczas której poruszone zostaną tematy związane z gospodarką odpadami oraz gospodarką wodno-ściekową. Pojawią się także nowe sesje tematyczne związane z energetyką i ochroną powietrza. Centrum UNEP/GRID-Warszawa wspiera kongres ENVICON jako oficjalny Partner merytoryczny.

Celem kongresu ENVICON jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska. Spotkanie skupia uwagę na nowych trendach i kierunkach rozwoju sektora, uwzględniając uwarunkowania wynikajace z członkostwa w Unii Europejskiej.

Jednym z wiodących tematów tegorocznej edycji kongresu są perspektywy rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Organizator wydarzenia, wspólnie ze stowarzyszeniem EEB (ang. European Environmental Bureau) zaprasza na seminarium poświęcone zagadnieniom związanym z wdrażaniem w Polsce modelu Circular Economy, któremu Komisja Europejska poświęca w swoich wytycznych wiele uwagi (więcej na ten temat).

Z uwagi na istotne znaczenie kongresu w branży związanej z ochroną środowiska, a także na fakt podejmowania dyskusji na temat aktualnych i zbieżnych z zainteresowaniami naszego ośrodka problemów i wyzwań środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa wspiera XX edycję kongresu ENVICON w ramach patronatu merytorycznego.