Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do rejestracji na 2. Międzynarodową Konferencję "Motivate and Attract Students to Science". Głównym celem spotkania jest promocja efektywnych metod i narzędzi, wzmacniających zainteresowanie i motywację uczniów do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodnicznych.

Zasadniczym elementem spotkania będą warsztaty tematyczne dotyczące możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji, pracę z najmłodszymi uczniami oraz wspieranie młodzieży osiągającej gorsze wyniki w nauce. Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w dniach 25-27 listopada 2015 r. Wydarzenie jest organizowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z partnerami projektu MASS oraz Regionalnym Biurem Programu GLOBE na Europę i Azję.

Projekt MASS jest realizowany w ramach: LIFELONG LEARNING PROGRAMME, COMENIUS Multilateral networks.