GRID

 GRID  Jaka jest rola tradycyjnego wypasu owiec w ochronie cennej karpackiej przyrody i krajobrazu regionu? O tym, a także o procesie tworzenia się polan i zagrożeniach dla ekosystemów, możecie się teraz dowiedzieć odwiedzając nową, multimedialno-geoinformacyjną platformę poświęconą karpackim halom. Czytaj więcej »
 GRID  W dwudniowym wydarzeniu wziął udział reprezentant Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Piotr Mikołajczyk. W trakcie wymiany doświadczeń beneficjentów unijnego programu LIFE wymieniano się dobrymi praktykami oraz sposobami na maksymalizację ich korzyści środowiskowych i poszerzanie świadomości społecznej. Czytaj więcej »
 GRID  Reprezentanci Centrum UNEP/GRID-Warszawa udzielili merytorycznego wsparcia uczestnikom konkursu na kształtowanie zielonej infrastruktury. Istotnym elementem wydarzenia było również przeszkolenie z obsługi aplikacji do mapowania ZI. Czytaj więcej »
 GRID  W projekcie „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities” we współpracy z europejskimi partnerami przygotowujemy materiały edukacyjne inspirujące młodzież do dyskusji na temat zamykania obiegu w mieście. Poprzez poruszanie różnorodnych tematów i pokazywanie zależności pomiędzy nimi, w modułach edukacyjnych uczymy młodzież podejścia systemowego. We współpracy z doświadczonymi nauczycielami pokazujemy miasto jako jeden, złożony ekosystem, na funkcjonowanie którego wpływa wiele różnych elementów. Czytaj więcej »
 GRID  Centrum UNEP/GRID-Warszawa objęło patronatem instytucjonalnym kolejną edycję wydarzenia, prezentującego stan polskiej przedsiębiorczości. Istotnym elementem dwudniowych dyskusji będą kwestie, związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Czytaj więcej »
 GRID  Francusko-Polska Izba Gospodarcza opublikowała wyniki kolejnej, 4. edycji Barometru "CSR w praktyce", sprawdzającego odpowiedzialność biznesu za ludzi i środowisko. Centrum UNEP/GRID-Warszawa było partnerem merytorycznym raportu. Czytaj więcej »
 GRID  Zespół edukatorów z Centrum UNEP/GRID-Warszawa wziął udział w Open Day zorganizowanym przez ERGO Hestia dla pracowników firmy, promując idee i dzieląc się wiedzą na temat zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie zostało zorganizowane 27 czerwca w gdańskiej siedzibie firmy i przebiegało pod hasłem "Bądź EKOlogiczny". Czytaj więcej »
 GRID  W dyskusji, która odbyła się w ramach Smart City Expo w Łodzi - wydarzenia, objętego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa honorowym patronatem - uczestniczyła dyrektor Maria Andrzejewska. Dwudniowemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa, prezentująca innowacyjne technologie wspierające funkcjonowanie inteligentnego miasta. Czytaj więcej »
 GRID  Dwudniowe wydarzenie, które odbywać się będzie 11 i 12 czerwca w Łodzi, stawia sobie za cel wymianę dobrych praktyk oraz poszerzanie wiedzy z zakresu budowy inteligentnych miast. Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, weźmie udział w panelu dyskusyjnym, poświęconym roli danych w mieście przyszłości. Czytaj więcej »
 GRID  Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) już po raz czwarty realizuje badanie CSR w praktyce – barometr CCIFP. Jego celem jest poznanie obszarów, w których firmy najczęściej podejmują działania z zakresu społecznej odpowiedzialności, a także określenie zasobów którymi dysponują. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019