GRID

 GRID  W dyskusji, która odbyła się w ramach Smart City Expo w Łodzi - wydarzenia, objętego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa honorowym patronatem - uczestniczyła dyrektor Maria Andrzejewska. Dwudniowemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa, prezentująca innowacyjne technologie wspierające funkcjonowanie inteligentnego miasta. Czytaj więcej »
 GRID  Dwudniowe wydarzenie, które odbywać się będzie 11 i 12 czerwca w Łodzi, stawia sobie za cel wymianę dobrych praktyk oraz poszerzanie wiedzy z zakresu budowy inteligentnych miast. Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, weźmie udział w panelu dyskusyjnym, poświęconym roli danych w mieście przyszłości. Czytaj więcej »
 GRID  Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) już po raz czwarty realizuje badanie CSR w praktyce – barometr CCIFP. Jego celem jest poznanie obszarów, w których firmy najczęściej podejmują działania z zakresu społecznej odpowiedzialności, a także określenie zasobów którymi dysponują. Czytaj więcej »
 GRID  Reprezentanci Centrum wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu z przedstawicielami władz miasta, urzędnikami oraz ekspertami, poświęconym ochronie środowiska na poziomie miasta i okolicznej gminy. Czytaj więcej »
 GRID  Kilkudziesięciu nauczycieli, trenerów z organizacji pozarządowych, dydaktyków z uczelni wyższych oraz przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za ochronę środowiska i edukację z Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Serbii spotkało się w Budapeszcie na dwudniowym seminarium poświęconym edukacji młodego pokolenia, wspierającej zrównoważony rozwój regionu karpackiego. Czytaj więcej »
 GRID  W środę, 17 kwietnia 2019 r., zespół UNEP/GRID-Warszawa uczestniczył w Dniu Informacyjnym LIFE 2019. Wydarzenie to stało się okazją do zaprezentowania działań, jakie UNEP/GRID-Warszawa realizuje w ramach projektu "LIFE Karpaty Łączą. Zielona Infrastruktura". Czytaj więcej »
 GRID  Tematem przewodnim skierowanego do firm i administracji dodatku Dziennika Gazeta Prawna, był w dniu 12 kwietnia wątek wpływu samorządów na ograniczenie niezrównoważonej produkcji i konsumpcji tworzyw sztucznych. Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, Bartłomiej Kozek, skomentował w nim działania, podejmowane w tej kwestii przez polskie samorządy. Czytaj więcej »
 GRID  8 i 9 kwietnia w Centrum Kongresowym ICE Kraków miała miejsce kolejna edycja organizowanego przez Instytut Wschodni wydarzenia, gromadzącego administrację samorządową oraz ekspertów z całej Polski. Czytaj więcej »
 GRID  Społeczność uczniowska II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego zainicjowała debatę, poświęconą sposobom działania osób młodych na rzecz realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W będącej częścią wydarzenia dyskusji wzięli udział eksperci z rodziny Narodów Zjednoczonych, administracji rządowej, środowisk naukowych oraz pozarządowych. Czytaj więcej »
 GRID  Czwarta sesja Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4) odbywała się w dniach 11-15 marca 2019 r. w stolicy Kenii, Nairobi. W wydarzeniach towarzyszących jakie zostały zorganizowane podczas szczytu, udział wzięli przedstawiciele Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019