GRID

 GRID  W dniach 9-11 października w Toruniu odbyła się XV konferencja naukowo-techniczna Zieleń Miejska – Naturalne Bogactwo Miasta zorganizowana przez Urząd Miasta Torunia oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń. Czytaj więcej »
 GRID  Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska reprezentowała Centrum UNEP/GRID-Warszawa na międzypokoleniowym dialogu na temat gospodarowania wodami w kontekście zmian klimatu. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody. Czytaj więcej »
 GRID  10 i 11 października Międzynarodowe Targi Poznańskie gościć będą jedno z najważniejszych wydarzeń, poświęconych wdrażaniu idei gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce. Elementem programu będzie m.in. wystąpienie dyrektor Centrum, Marii Andrzejewskiej, poświęcone roli edukacji w promowaniu koncepcji GOZ. Czytaj więcej »
 GRID  Wydarzenie, które odbyło się w siedzibie PE w Brukseli, było okazją do sieciowania oraz wymiany wiedzy na temat sytuacji w Polsce i w Belgii oraz tematach, które w najbliższych miesiącach mogą być elementami agendy politycznej UE. Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Bartłomiej Kozek, opowiadał w jego trakcie o obecności tematyki ochrony środowiska oraz kryzysu klimatycznego w świadomości społecznej i debacie publicznej. Czytaj więcej »
 GRID  Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (UNIC) oraz Polska Akademia Nauk serdecznie zapraszają na konferencję „Zmiany Klimatyczne w Polsce”, organizowaną 23 października z okazji Dnia Narodów Zjednoczonych. W dyskusjach na temat wpływu zmian klimatu na środowisku oraz roli biznesu w tworzeniu przyjaznej dla ludzi i środowiska przyszłości dla planety wezmą udział Monika Szewczyk oraz Maria Andrzejewska. Czytaj więcej »
 GRID  Poświęcona temu tematowi konferencja będzie mieć miejsce 11 października w Sali Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej przy ulicy Nowowiejskiej 20. Na wydarzenie zaproszona została kierująca działem edukacji w Centrum UNEP/GRID-Warszawa Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska. Czytaj więcej »
 GRID  Centrum UNEP/GRID-Warszawa było jedną z organizacji koordynujących pracę nad materiałem, poświęconym odpowiedzialnej konsumpcji i zakupom. 25 września, w trakcie międzynarodowego tygodnia działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (#Act4SDGs), zbiór 5 broszur opublikowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Czytaj więcej »
 GRID  Z dniem 1 września oficjalnie ruszyła realizacja projektu "Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation" (PULCHRA), współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest częścią konsorcjum projektowego i będzie odpowiadać za jego realizację w Polsce. Czytaj więcej »
 GRID  Realizowany w latach 2015-2017 w gminach województwa lubelskiego i mazowieckiego projekt angażował zespoły uczniowskie oraz społeczności lokalne w badanie otaczającej przyrody oraz mapowania potencjalnych zagrożeń dla jej stanu. Czytaj więcej »
 GRID  Specjalista ds. ochrony środowiska Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Piotr Mikołajczyk, przybliżał teorię i praktykę zrównoważonego rozwoju na konferencji, inaugurującej III edycję Funduszy Norweskich i EOG. Nowa transza finansowania ma być skierowana m.in. na poprawę warunków życia społeczności lokalnych oraz ochronę środowiska, czystą energię i walkę ze zmianami klimatu. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019