Zaplanowane na 27 lutego wydarzenie, które odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik, będzie okazją do rozmowy na temat stanu powietrza w Polsce m.in. w aspekcie transportu, hałasu oraz edukacji.

Na tej ostatniej sesji Centrum UNEP/GRID-Warszawa reprezentować będzie Bartłomiej Kozek.

Uczestnicy dykusj zastanawiać się będą nad sposobami docierania z informacjami o środowisku do mieszkańców, angażowania inicjatyw społecznych wdziałania na rzecz poprawy jakości powietrza oraz włączaniu w nie lokalnego biznesu.

Sesja, prowadzona przez Jędrzeja Puzyńskiego z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, będzie częścią wydarzenia, w trakcie którego prezentowane będą głosy ekspertów, administracji publicznej, samorządów, przedsiębiorców, środwisk naukowych oraz organizacji społecznych.

Nie zabraknie na nim dyskusji o strategiach oraz konkretnych działaniach, realizowanych na szczeblu lokalnym, krajowym oraz europejskim - od programu "Czyste Powietrze" aż po strefy czystego transportu.