20 lutego w Katowicach odbył się panel dyskusyjny "Metropolia i gospodarka - wspólna wizja ochrony środowiska".

Dyskusja, w której udział wzięła dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, była częścią XIV Konferencji Naukowo-Technicznej "Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł".

Istotnym elementem rozmowy na temat budowy przyjaznej ludziom i środowisku metropolii była prezentacja dobrych praktyk, realizowanych przez miasta-laureatów konkursu Eco-Miasto.

W katach 2013-2018 nagrodzonych zostało 63 miejscowości z całej Polski, wśród których znaleźli się liderzy wcielania idei zrównoważonego rozwoju w życie, tacy jak Lublin, Wrocław, Kraków, Gdynia, Wołomin czy Słupsk.

Wśród nagrodzonych w edycji 2018 znalazło się między innymi Zabrze, które zdecydowało się na rekultywację aż 183 hektarów silnie zdegradowanych terenów poprzemysłowych.

Dyrektor Andrzejewska w trakcie dyskusji mówiła o szerokim wachlarzu działań służących poprawie jakości życia - od inwestowania w transport zbiorowy i termorenowację aż po tworzenie kawiarenek naprawczych.

W trakcie debaty podkreślano istotną rolę edukacji oraz partycypacji społecznej w tworzeniu warunków dla aktywnej ochrony środowiska.

W dwudniowych dyskusjach brali udział przedstawiciele administracji publicznej, firm oraz środowisk naukowych.