Przedstawiciele administracji publicznej, biznesu, nauki oraz organizacji społecznych dyskutowali w Centrum Nauki Kopernik nad najbardziej skutecznymi strategiami walki z zanieczyszczeniami powietrza.

W dyskusji na temat roli edukacji w działaniach na rzecz czystego powietrza wziął udział reprezentant Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Specjalista do spraw zrównoważonego rozwoju, Bartłomiej Kozek, zaprezentował w jej trakcie projekty organizacji, a także globalne działania UN Environment.

Program Narodów Zjednoczonych ds. Środwiska jest - obok Światowej Organiacji Zdrowia, Banku Światowego oraz Climate and Clean Air Coalition - współtwórcą kampanii Breathe Life.

Projekt ten służyć ma siecowaniu miast, zainteresowanych wymianą dobrych praktyk z zakresu walki z zanieczyszczeniami powietrza, a także dawaniu obywatelom wiedzy i narzędzi na rzecz skutecznej walki ze smogiem.

Kwestie jakości powietrza poruszane są również w projektach, realizowanych przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

W wypadku Młodych Obserwatorów Przyrody smog pojawia się w kontekście rozbudowy zielonej i błękitnej infrastruktury oraz troski o globalny klimat.

Inny, również realizowany we współpracy z Fundacją Veolia Polska projekt - Ciepło dla Pragi - wykorzystuje nowoczesne formy edukacji (grę Ecocraft) do poszerzania wiedzy na temat znaczenia efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii czy zrównoważonej mobilności.

Trwa również międzynarodowy, finansowany ze środków Erasmus+ projekt, mający skutkować opracowaniem materiałów dydaktycznych dla nauczycieli z zakresu tworzenia inteligentnych miast, kierujących się zasadą zrównoważonego rozwoju - Urban Science - Integrated Solutions for Smart Cities.