8 i 9 kwietnia w Centrum Kongresowym ICE Kraków miała miejsce kolejna edycja organizowanego przez Instytut Wschodni wydarzenia, gromadzącego administrację samorządową oraz ekspertów z całej Polski.

Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, wzięła udział w dwóch debatach, poświęconych wyzwaniom odbudowy transportu zbiorowego na poziomie lokalnym i regionalnym, a także zapewnieniu czystości i atrakcyjności wizualnej polskich miast.

Temat wykluczenia transportowego stał się jednym z ważniejszych wątków polskiej debaty publicznej. Łączą się w nim kwestie społeczne (brak dostępu nawet 14 milionów Polaków do oferty transportu zbiorowego), jak również środowiskowe (zanieczyszczenia powietrza, związane z rosnącą rolą indywidualnego transportu samochodowego).

Dyrektor Maria Andrzejewska w trakcie poświęconego temu zagadnieniu panelu mówiła o istotnej roli integrowania transportu na szczeblu regionalnym z rozwiązaniami, realizowanymi w miastach. Dla skutecznego tworzenia atrakcyjnych alternatyw transportowych oba te działania muszą iść ze sobą w parze.

Polityka odpadowa była jednym z kluczowych wątków dyskusji na temat czystości w mieście. Także i w tym wypadku samorządy mierzyć się muszą z zapewnieniem wysokiej jakości usług mieszkańcom i jednoczesnym dbaniem o stan lokalnego środowiska.

Wdrażanie systemu pięciu frakcji odpadów komunalnych czy rosnące wymogi, dotyczące odzysku surowców stanowią istotny kontekst ich działań w najbliższych latach - dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa zwracała zatem szczególną uwagę na rolę wymiany dobrych praktyk, czego praktyczną realizacją jest np. udział w realizowanym wspólnie z Ambasadą Francji w Polsce projekcie "Innowacyjne Eco-Miasto".