Tematem przewodnim skierowanego do firm i administracji dodatku Dziennika Gazeta Prawna, był w dniu 12 kwietnia wątek wpływu samorządów na ograniczenie niezrównoważonej produkcji i konsumpcji tworzyw sztucznych.

Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, Bartłomiej Kozek, skomentował w nim działania, podejmowane w tej kwestii przez polskie samorządy.

W swojej wypowiedzi dla magazynu prawnego DGP zwrócił szczególną uwagę na rolę zamówień publicznych, realizowanych przez samorządy i podległe im jednostki.

Zamówienia, stanowiące istotną część polskiego PKB, mogą być ważnym narzędziem tworzenia innowacyjnych,przyjaznych dla środowiska rozwiązań - np. w cateringu oraz na imprezach masowych.

Wykorzystywanie tego typu narzędzi pozwolić może samorządom na uprzedzenie rozwiązań, które wymuszać będzie m.in. implementacja do polskiego prawa przyjętej niedawno dyrektywy UE, dotyczącej walki z odpadami z tworzyw sztucznych.

Wśród rozmówców Dziennika Gazety Prawnej znaleźli się również przedstawiciele polskich samorządów, firm oraz środowisk eksperckich - w tym Deloitte Polska, współpracującej z Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ramach Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska".