Kilkudziesięciu nauczycieli, trenerów z organizacji pozarządowych, dydaktyków z uczelni wyższych oraz przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za ochronę środowiska i edukację z Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Serbii spotkało się w Budapeszcie na dwudniowym seminarium poświęconym edukacji młodego pokolenia, wspierającej zrównoważony rozwój regionu karpackiego.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość udziału w serii warsztatów, prezentacjach ekspertów oraz wizytach studyjnych w budapesztańskich szkołach i przedszkolach, wdrażających programy uwrażliwiające dzieci i młodzież na wyzwania współczesnego świata.

Sesje w grupach tematycznych były okazją do poszukiwania synergii pomiędzy różnorodnymi inicjatywami edukacyjnymi, realizowanymi w Karpatach przez różne podmioty. Podczas dyskusji dużą uwagę poświęcono kwestiom kompetencji, jakie powinni posiadać nauczyciele, aby wspierać młode pokolenie mieszkańców Karpat w odpowiedzialnym zarządzaniu zasobami regionu.

W trakcie wielu wystąpień podkreślano wagę długofalowych działań edukacyjnych nakierowanych na promocję zrównoważonego rozwoju Karpat. Jako przykład, podczas jednego z warsztatów, Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, kierownik Działu Edukacji w Centrum UNEP/GRID-Warszawa, zaprezentowała doświadczenia polskiej młodzieży z realizacji międzynarodowego, badawczo-edukacyjnego Programu GLOBE – obecnego w Europie Środkowo-Wschodniej nieprzerwanie od ponad 20 lat. Oprócz realizacji aspektu edukacyjnego, Program dostarcza również bogatego zasobu danych przestrzennych, które mogą być wykorzystywane do monitorowania stanu środowiska regionu karpackiego.

Spotkanie, które odbyło się w dniach 17–18 kwietnia br., było pierwszym forum dyskusji i wymiany doświadczeń zorganizowanym w gronie przedstawicieli państw-sygnatariuszy Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (Konwencja Karpacka). Inicjatorem wydarzenia była strona węgierska, która obecnie przewodni Konwencji, dużą uwagę skupiając właśnie na kwestii edukacji. Wsparcia udzielił Sekretariat Konwencji Karpackiej z siedzibą w Wiedniu.

W 2020 r. Polska, jako gospodarz kolejnego Spotkania Konferencji Stron (COP6) Konwencji Karpackiej, obejmie prezydencję Konwencji.

Zdj. Silar na licencji CC BY-SA 4.0