Reprezentanci Centrum wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu z przedstawicielami władz miasta, urzędnikami oraz ekspertami, poświęconym ochronie środowiska na poziomie miasta i okolicznej gminy.

Spotkanie, prowadzone przez wiceburmistrza Roberta Widza, rozpoczął burmistrz miasta i gminy Piaseczno, Daniel Putkiewicz. Przy stole dyskusyjnym zasiadła również wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

Reprezentanci władz zaprezentowali na nim podejmowane przez gminę działania, mające minimalizować negatywny wpływ człowieka na środowisko, co staje się coraz bardziej palącym problemem w obliczu faktu, że w ciągu ostatnich 10 lat ilość mieszkańców gminy wzrosła o 30 tysięcy.

Energia dla planety

Lokalne władze, zdając sobie z tego sprawę, starały się w osttnich latach m.in. wspierać za pomocą dofinansowania wymianę pieców. Wymieniły miejskie oświetlenie na bardziej energooszczędne, a lokalny tabor autobusowy wzbogacił się o pojazdy hybrydowe i elektryczne.

Piaseczno zaangażowane jest w Klaster Energii Krainy Jeziorki, mający upowszechniać stosowanie odnawialnych źródeł energii oraz integrować energetykę elektryczną i ciepłą. Budynki gminne stały się z kolei jednym z priorytetowych obiektów, poddawanych głębokiej termomodernizacji.

W trakcie spotkania sporo czasu poświęcono na zaprezentowanie działań samorządu na rzecz ochrony bioróżnorodności (od budek lęgowych po zalesianie) oraz na wyzwania, związane z dominująca w okolicy rozproszoną zabudową, utrudniającą efektywne dostarczanie usług publicznych (np. transportu publicznego).

W stronę zrównoważonego rozwoju gminy

Podczas dyskusji, w której brała udział dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, a także ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w Cenrum, Bartłomiej Kozek, szczególną uwage poświęcono poszerzaniu świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska - szczególnie w budowaniu powiązań między jego lokalnym stanem a gobalnymi wyzwaniami, takimi jak zmiany klimatu.

Innym ważnym wątkiem dyskusji była kwestia tworzenia wizji rozwoju gminy, która - odpowiadając na wyzwania związane z jej rosnącą populacją - będzie jednocześnie stymulować jej rozwój. Analizowane były m.in. koncepcje gospodarki o obiegu zamkniętym, a także konieczność rekompensowania ewentualnego dogęszczania budownictwa z tworzeniem nowych obszarów biologicznie czynnych, takich jak zielone dachy czy ściany.