Dwudniowe wydarzenie, które odbywać się będzie 11 i 12 czerwca w Łodzi, stawia sobie za cel wymianę dobrych praktyk oraz poszerzanie wiedzy z zakresu budowy inteligentnych miast.

Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, weźmie udział w panelu dyskusyjnym, poświęconym roli danych w mieście przyszłości.

Debatę poprzedzą prezentacje, skupiające się m.in. na wykorzystywaniu danych do poprawy jakości życia w mieście oraz sposobach na ich skuteczną zbiórkę i analizę.

W trakcie wydarzenia obszernie omawiane będą również kwestie, związane z mobilnością jako usługą, inteligentnaą infrastrukturą (taką jak budynki czy oświetlenie), miejskiej estetyce czy wizerunku inteligentnego miasta jako narzędziu jego promowania.

Poza Centrum UNEP/GRID-Warszawa patronatem honorowym objęło go również Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz Polski Komitet Normalizacyjny. 

Jej partnerem merytorycznym jest członek Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska", Deloitte Polska.