Zespół edukatorów z Centrum UNEP/GRID-Warszawa wziął udział w Open Day zorganizowanym przez ERGO Hestia dla pracowników firmy, promując idee i dzieląc się wiedzą na temat zrównoważonego rozwoju.

Wydarzenie zostało zorganizowane 27 czerwca w gdańskiej siedzibie firmy i przebiegało pod hasłem "Bądź EKOlogiczny".

W programie Open Day, znalazła się prezentacja środowiskowych inicjatyw ERGO Hestia oraz podsumowanie wewnętrznego konkursu pomiędzy działami firmy, zabiegającymi o najniższe emisje CO2 w dziale w przeliczeniu na jednego pracownika działu.

Pracownicy ERGO Hestia mogli na miejscu wziąć udział w sprawdzianach teoretycznej wiedzy przygotowanych przez UNEP/Grid-Warszawa, i przetestować swoją wiedzę w zakresie zrównowazonych praktyk realizowanych w biurach. W rozmowach z pracownikami ERGO Hestia, zespół UNEP/GRID-Warszawa starał się uwypuklać wątki należące do pięciu paneli tematycznych: 

  • Energia
  • Papier
  • Odpady
  • Woda
  • Podróże służbowe

Rozmawialiśmy o tym, co pracownicy mogą zrobić #DlaPlanety w ramach pełnienia zawodowych obowiazków – np., wyłączać monitor komputera, sortować odpady, oszczędzać wodę, ograniczyć do minimum ilość drukowanych dokumentów, czy też świadomie korzystać z transportu i stosować zasady ekonomicznej jady (ekojazdy).

Open Day był takze okazją dla zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań dotyczących efektywnego gospodarowania zasobami w pięciu obszarach rywalizacji pomiędzy działami firmy. Obszar odpadowy zaprezentowała firma Rekopol – działająca z nami w Partnerstwie SDGs "Razem dla Srodowiska".

Wydarzenie stało się dla dziesiątek pracowników Hestii okazją do zadeklarowania drobnych kroków dla poprawy jakości powietrza, podjęcia EKOpostanowień i przypięcia zielonych wstążek dla planety.