W projekcie „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities” we współpracy z europejskimi partnerami przygotowujemy materiały edukacyjne inspirujące młodzież do dyskusji na temat zamykania obiegu w mieście.

Poprzez poruszanie różnorodnych tematów i pokazywanie zależności pomiędzy nimi, w modułach edukacyjnych uczymy młodzież podejścia systemowego. We współpracy z doświadczonymi nauczycielami pokazujemy miasto jako jeden, złożony ekosystem, na funkcjonowanie którego wpływa wiele różnych elementów.

W dniach 7–11 lipca spotkaliśmy się w Preston Montford, jednym z kilkunastu centrów edukacyjnych organizacji Field Studies Centre, która od blisko 80 lat pomaga Brytyjczykom w różnym wieku, szczególnie dzieciom i młodzieży, w poznawaniu i lepszym zrozumieniu otaczającej ich przyrody, zgodnie z hasłem  „Bringing Environmental Understanding to All”.

Praca projektowa

Ostatnie miesiące projektu wszyscy partnerzy spędzili na rozwijaniu i testowaniu modułów edukacyjnych. Spotkanie było więc okazją do podzielenia się doświadczeniami w tym zakresie. Opracowywane w ramach projektu moduły obejmują szerokie spektrum tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem miast, takie jak: ochrona i kształtowanie bioróżnorodności, zmiany miejskiego klimatu, gospodarowanie odpadami, transport, klimat akustyczny miasta, czy zdrowie mieszkańców.

Nasz zespół przygotował do tej pory dwa moduły odnoszące się jakości powietrza w miastach („Głęboki oddech miasta. Czy w naszym mieście można głęboko odetchnąć świeżym powietrzu?”) oraz obiegu wody w środowisku tak silnie zmienionym przez człowieka („Wysychające miasto. Gdzie ukrywa się woda w mieście?”). Wykorzystaliśmy również doświadczenia brytyjskiego zespołu, który stworzył moduł o promieniowaniu UV i dostosowaliśmy go do potrzeb polskich szkół.

Inspirująca dyskusja pokazała różnorodność w podejściu do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w poszczególnych krajach europejskich – szczególnie jeśli pod uwagę weźmiemy nauczanie oparte o zajęcia realizowane w przestrzeni miasta (ang. outdoor learning), których celem jest rozbudzenie wśród młodzieży dyskusji na temat tego, jak zamykać w miastach obieg surowców i zasobów. Czyli w praktyce jak dążyć do tego, aby procesy zachodzące w mieście miały taki sam charakter jak procesy zachodzące w środowisko naturalnym, np. obieg wody, węgla, czy energii.

Dużo uwagi poświęciliśmy także rozmowom dotyczącym ewaluacji efektów takiego nauczania. W jaki sposób sprawdzić, czy zaproponowane podejście przekłada się na realny rozwój kompetencji uczniów w zakresie zrównoważonego rozwoju miast? Nad to pytanie będziemy poszukiwać odpowiedzi w następnych miesiącach.

Dalsze kroki

W kolejnych miesiącach skupimy się także na zebraniu ciekawych przykładów wykorzystania opracowanych w projekcie materiałów w bezpośredniej pracy z uczniami. Będziemy również prowadzić kursy dla nauczycieli, przybliżające uczestnikom nauczanie zgodnie z założeniami projektu. Szczegóły już wkrótce.

Realizacja wskazanych działań będzie prowadzona przy pełnej współpracy partnerów projektu ze szkołami, partnerami biznesowymi, przedstawicielami władz samorządowych, a także naukowcami i ekspertami, zapewniającej wymianę doświadczeń, poglądów i pomysłów, w jaki sposób najskuteczniej wspierać edukację na rzecz zrównoważonych miast.

Liderem przedsięwzięcia „Urban Science" jest organizacja Wild Awake z Wielkiej Brytanii.

Wśród partnerów projektu znalazły się organizacje z pięciu europejskich krajów: Ecosystem Europe Association z Bułgarii, CREDA onlus z Włoch, Bernu Vides skola z Łotwy, Hungarian Research Teachers Association z Węgier, a także Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Projekt jest dofinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jego zakończenie jest planowane na wrzesień 2020 r.