Jaka jest rola tradycyjnego wypasu owiec w ochronie cennej karpackiej przyrody i krajobrazu regionu? O tym, a także o procesie tworzenia się polan i zagrożeniach dla ekosystemów, możecie się teraz dowiedzieć odwiedzając nową, multimedialno-geoinformacyjną platformę poświęconą karpackim halom.

To opracowane przez zespół Centrum UNEP/GRID-Warszawa narzędzie, łączy w sobie funkcje geoinformacyjne i edukacyjne, co pozwala użytkownikom poznawać złożone zagadnienia omówione osobno dla każdej hali objętej projektem „Karpaty Łączą – Tradycyjne Pasterstwo”.

Geoportal przeznaczony jest dla wszystkich: od miłośników karpackiej przyrody i krajobrazów, przez turystów planujących odwiedzić hale, nauczycieli, szukających ciekawych treści do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, aż po pracowników karpackich gmin i organizacji pozarządowych. W geoportalu możemy korzystać z następujących sekcji:

Geoportal trad past pasek nawig

Część "Hale projektowe" przedstawia 16 karpackich hal biorących udział w projekcie, na których aktualnie prowadzony jest wypas owiec. Są to:

 • Góra Bucze i okolice
 • Skałka
 • Bukowy Groń i okolice
 • Stecówka i Pietraszonka
 • Przegibek
 • Rycerzowa i Przysłop Potócki
 • Rycerka
 • Góra Matyska
 • Mała Czantoria i Wielka Czantoria
 • Cienków i okolice
 • Szczyrk i okolice
 • Polany przy Torfowisku Baligówka
 • Gorc Kamieniecki
 • Biała Woda
 • Homole
 • Polany Lipnickie

Każdej z nich towarzyszy kompleksowy opis, zogniskowany na jej walorach przyrodniczych, a także fotografie – przedstawiające zarówno samą halę, jak i występujące na niej gatunki ptaków i roślin. Geoportal można przeglądać z podkładem w postaci Open Street Map lub mapy turystycznej.

Część edukacyjną poświęciliśmy zagadnieniom przyrodniczym związanym z pasterstwem w szerokim kontekście całego regionu karpackiego: wpływowi gospodarki pasterskiej na ochronę różnorodności biologicznej oraz ptakom krajobrazu rolniczego.

Architektura geoportalu jest prosta, język opisów przystępny, a to wszystko po to, by ułatwić użytkownikom zapoznawanie się z zagadnieniami tradycyjnego pasterstwa, karpackiej przyrody i krajobrazu.

Portal został zbudowany w ramach projektu „Karpaty łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach". Projekt jest współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

EU