Centrum UNEP/GRID-Warszawa było jedną z organizacji koordynujących pracę nad materiałem, poświęconym odpowiedzialnej konsumpcji i zakupom.

25 września, w trakcie międzynarodowego tygodnia działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (#Act4SDGs), zbiór 5 broszur opublikowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Napisane przystępnym językiem materiały pokazują konsumentom, w jaki sposób mogą realizować przyjazne dla ludzi i planety działania w swoim codziennym życiu.

Obok proponowania konkretnych rozwiązań dają one osobom czytającym wgląd w kwestie, takie jak ochrona zdrowia, funkcjonowanie gospodarstwa domowego, zrównoważony transport czy produkty i usługi finansowe.

Centrum, wraz z Fairtrade Polska oraz Polskim Stowarzyszeniem Sprawiedliwego Handlu, brało udział w przygotowaniach broszury "Zakupy i konsumpcja".

Jej celem jest dostarczenie zestawu porad, dotyczących m.in. kupna żywności, ubrań, korzystania z wody czy energii.

Udział w pracach grupy roboczej ds. konsumenckich w MIiR jest elementem działań Centrum z zakresu edukacji konsumentów, takich jak tegoroczna, poświęcona walce z zanieczyszczeniami powietrza kampanii Zielona wstążka #DlaPlanety.

Prace w ramach grupy konsumenckiej koordynowane były przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu - członka stworzonego przez Centrum Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska".