Wydarzenie, które odbyło się w siedzibie PE w Brukseli, było okazją do sieciowania oraz wymiany wiedzy na temat sytuacji w Polsce i w Belgii oraz tematach, które w najbliższych miesiącach mogą być elementami agendy politycznej UE.

Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Bartłomiej Kozek, opowiadał w jego trakcie o obecności tematyki ochrony środowiska oraz kryzysu klimatycznego w świadomości społecznej i debacie publicznej.

Kozek był częścią delegacji osób, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz ruchy społeczne, takie jak Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

W trakcie wizyty w Parlamencie Europejskim oraz Mundo-B - jednego z najważniejszych ośrodków organizacji pozarządowych w Brukseli - rozmawiała ona z politykami z grupy Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego, ekspertami (m.in. z sieci CAN Europe oraz WWF), a także aktywistami belgijskiego oddziału Fridays for Future.

Istotnym elementem dyskusji było szukanie pól współpracy, wymiany doświadczeń i wiedzy, dotyczącej kryzysu klimatycznego oraz jego wpływu na poszczególne dziedziny życia społecznego.

Żywotność polskiego ruchu klimatycznego, który we wrześniu tego roku zgromadził przeszło 35 tysięcy ludzi na ulicach ponad 70 miast w całej Polsce zrobiła wrażenie na rozmówcach z Brukseli.

Rozwojowi oddolnego aktywizmu towarzyszą szeroko zakrojone zmiany społeczne - od dużego zainteresowania konsumentów kupnem paneli fotowoltaicznych po uznanie zmian klimatu za drugi po ochronie zdrowia najważniejszy temat kampanii przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi przez respondentów sondażu pracowni Kantar dla dziennika "Rzeczpospolita".

Rosnąca wiedza na temat skutków zmian klimatu - od długofalowych po odczuwanych juz obecnie, takich jak wzrost natężenia gwałtownych zjawisk pogodowych, uciążliwości zjawiska miejskich wysp ciepła czy trapiącej obszary wiejskie suszy - wymagać będzie odpowiedzi ze strony decydentów zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.

Poszerzanie wiedzy konsumentów oraz pokazywanie im, że działalność frmy staje się coraz bardziej przyjazna dla środowiska, będzie tym samym jednym z najważniejszych, stojących przed firmami w najbliższych latach zadań.