Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (UNIC) oraz Polska Akademia Nauk serdecznie zapraszają na konferencję „Zmiany Klimatyczne w Polsce”, organizowaną 23 października z okazji Dnia Narodów Zjednoczonych.

W dyskusjach na temat wpływu zmian klimatu na środowisku oraz roli biznesu w tworzeniu przyjaznej dla ludzi i środowiska przyszłości dla planety wezmą udział Monika Szewczyk oraz Maria Andrzejewska.

Specjalistka do spraw ochrony przyrody, dr Monika Szewczyk weźmie udział w panelu, w którym będą poruszane zagadnienia takie jak przyszłość polskich rzek, wpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe czy na zbiory rodzimych owoców.

Dyrektor Centrum, Maria Andrzejewska, podzieli się z uczestnikami spotkania wiedzą na temat tego, w jaki sposób możliwe jest angażowanie biznesu w realne działania na rzecz środowiska naturalnego oraz o to co robi, a co może zrobić więcej w zakresie ochrony klimatu.

Jak informują organizatorzy na początku konferencji prof. Szymon Malinowski wygłosi przemówienie na temat globalnego ocieplenia. Konferencja podzielona będzie na cztery panele dyskusyjne poświęcone zmianom klimatycznym w Polsce: „Co nas czeka?”, „Co na to człowiek?”, „Co na to przyroda?” i „Co na to biznes?”. Po każdej dyskusji będzie możliwość zadania pytań mówcom.

Prelegentami będą przedstawiciele polskiego rządu i władz lokalnych (Minister Środowiska, Przewodniczący COP24 Szczytu Klimatycznego ONZ w 2018 r. w Katowicach, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Prezydent Warszawy), naukowcy, organizacje pozarządowe, przedstawiciele biznesu, działacze środowiskowi i Rodzina ONZ w Polsce (IOM, WHO, Centrum UNEP/GRID-Warszawa).

Udział w konferencji jest otwarty i bezpłatny. Rejestracja rozpoczyna się o godz. 10:00, sama konferencja zaś o 11.00 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Będzie ona tłumaczona na język angielski, polski, a także migowy.