Poświęcona temu tematowi konferencja będzie mieć miejsce 11 października w Sali Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej przy ulicy Nowowiejskiej 20.

Na wydarzenie zaproszona została kierująca działem edukacji w Centrum UNEP/GRID-Warszawa Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska.

Reprezentantka Centrum będzie dzielić się z uczetnikami warsztatów doświadczeniami ze współpracy z młodymi.

Czy młodzi ludzie chętnie współpracują, czy trzeba ich zachęcać? Jakie metody są skuteczne i Jakie przeszkody napotyka się w trakcie realiacji projektów? Co można poprawić - w edukacji czy w akcjach społecznych - żeby usprawnić kontakt, zwiększanie zainteresowanie młodych ludzi i umożliwiać im aktywne działanie?

Odpowiedzi na wszystkie te pytania poszukiwać będą uczestnicy wydarzenia, organizowanego przez Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody oraz Youth Water Community Central and Eastern Europe.

Warsztaty są częścią międzynarodowej akcji “Youth voices policy choices: a dialogue for water and climate between young leaders and policy-makers”.

Wydarzenia w jej ramach są organizowane w całej Europie Centralnej i Wschodniej, a ich wyniki zostaną przedstawione w Budapeszcie na Budapest Water Summit 2019.